mambung

Adjektiva (adj)

  1. kering dan kosong di dalamnya (tentang buah-buahan dsb); mampung
KBBI III
Sinonim
adj: mampung; n: sia-sia
Antonim
v: berdaging; berisi
mam·bung a kering dan kosong di dalamnya (tt buah-buahan dsb); mampung
mambang sore ~ mambek ~ mambo ~ mambruk ~ mambu ~ mambung ~ mamduhah ~ mami ~ mamik ~ mamlakat ~ mamografi