mapan

Adjektiva (adj)

  1. mantap (baik, tidak goyah, stabil) kedudukannya (kehidupannya): dia yang dulu lontang-lantung, kini hidupnya telah --
KBBI III
Sinonim
adj: binen; definit; stabil
Antonim
adj: goyah
Turunan
n: kemapanan
Gabungan kata
n: kaum mapan
  • ebsoft: (Java) established, in proper place, order.
  • gkamus: (Java) established, in proper place, order.
ma·pan a mantap (baik, tidak goyah, stabil) kedudukannya (kehidupannya): dia yg dulu lontang-lantung, kini hidupnya telah --;

ke·ma·pan·an n hal keadaan mantap; kepuasan dng diri sendiri
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. keadaan-mapan steady-state keadaan; mapan Ekonomi Pusba
2. lensa pumpun tetap; kanta pumpun mapan fixed-focus lens kanta; lensa; mapan; pumpun; tetap Fisika Pusba
3. lini sel mapan established cell line lini; mapan; sel Biologi Pusba
4. perekonomian mapan mature economy mapan; perekonomian Ekonomi Pusba
5. usia mapan mature age mapan; usia *Umum* SM
6. waktu mapan settling time mapan; waktu Elektronika Pusba

  • 1 - 6 dari 6 entri

manzilah ~ maois ~ map ~ mapak ~ mapalus ~ mapan ~ mar ~ mara ~ mara bahaya ~ marah ~ marah-marah