mazhab

Nomina (n)

  1. haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam (dikenal empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafii): umat Islam di Indonesia banyak yang menganut -- Syafii
  2. golongan pemikir yang sepaham dalam teori, ajaran, atau aliran tertentu di bidang ilmu, cabang kesenian, dsb dan yang berusaha untuk memajukan hal itu: -- ekonomi; -- seni lukis
KBBI III Agama Islam
Sinonim
n: ajaran; aliran; ideologi; muzhab; sekte; tarekat
Turunan
v: bermazhab
Gabungan kata
n: balik mazhab
  • ebsoft: 1 (Islam) school of thought concerning Muslim law 2 (Rel.) sect. 3 school of thought, school of scientific discipline.
  • gkamus: 1 (Islam) school of thought concerning Muslim law 2 (Rel.) sect. 3 school of thought, school of scientific discipline.
maz·hab n 1 Isl haluan atau aliran mengenai hukum fikih yg menjadi ikutan umat Islam (dikenal empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafii): umat Islam di Indonesia banyak yg menganut -- Syafii; 2 golongan pemikir yg sepaham dl teori, ajaran, atau aliran tertentu di bidang ilmu, cabang kesenian, dsb dan yg berusaha untuk memajukan hal itu: -- ekonomi; -- seni lukis;

ber·maz·hab v mempunyai mazhab; mengikuti mazhab
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. mazhab baru ekonomi industri new school of industrial economic baru; ekonomi; industri; mazhab Ekonomi Pusba
2. mazhab Chicago Chicago school Chicago; mazhab Ekonomi Pusba
3. mazhab Chicago-UCLA Chicago-UCLA school Chicago; UCLA; mazhab Ekonomi Pusba

  • 1 - 3 dari 3 entri

mayoritas tunggal ~ mayung ~ mayur ~ mazarin ~ mazbah ~ mazhab ~ mazi ~ mazkur ~ mazmumah ~ mazmur ~ mbah