megatruh

Nomina (n)

  1. bentuk komposisi tembang macapat, biasanya dipakai untuk melukiskan perasaan kecewa atau kesedihan yang mendalam, mempunyai bait lagu yang terdiri atas lima baris, baris pertama mempunyai dua belas suku kata yang berakhir bunyi n (12 n), kemudian berturut-turut 8 i, 8 i, dan 8 o
KBBI III Kesenian
me·gat·ruh n Sen bentuk komposisi tembang macapat, biasanya dipakai untuk melukiskan perasaan kecewa atau kesedihan yg mendalam, mempunyai bait lagu yg terdiri atas lima baris, baris pertama mempunyai dua belas suku kata yg berakhir bunyi n (12 n), kemudian berturut-turut 8 i, 8 i, dan 8 o
megasporangium ~ megasporofil ~ megat ~ megaton ~ megatren ~ megatruh ~ megawatt ~ meger ~ megrek-megrek ~ Mei ~ meiosis