memandori

Verba (v)

  1. mengepalai (mengawasi) pekerja-pekerja
KBBI III

Kata Dasar

mandor

memandakkan ~ memandang ~ memandangi ~ memandekkan ~ memandikan ~ memandori ~ memandu ~ memandukan ~ memandulkan ~ memanen ~ memanfaatkan