membawa-bawa

Verba (v)

  1. melibatkan (ke dalam urusan atau perkara); menyangkut-nyangkutkan: perkara ini adalah urusanmu, jangan - orang lain
KBBI III

Kata Dasar

bawa

membawa perut ~ membawa salah ~ membawa singgah ~ membawa tempurung ~ membawa untung ~ membawa-bawa ~ membawahi ~ membawahkan ~ membawakan ~ membawang ~ membawangi