memeleset

Verba (v)

  1. tidak mengenai sasaran; tidak mengenai yang dituju: tembakannya ~
KBBI III

Kata Dasar

peleset

memelankan ~ memelas ~ memelaspas ~ memelawa ~ memelesat ~ memeleset ~ memelesetkan ~ memelet ~ memeletek ~ memelihara ~ memelihara hati