memerintahi

Verba (v)

  1. memberi perintah kepada: kerjanya hanya ~ jongos-jongos
  2. membawahkan: lebih senang ~ orang pandai-pandai daripada ~ orang bodoh; Raja Palembang yang bernama Demang Lebar Daun ~ daerah itu
KBBI III

Kata Dasar

perintah

memeriksa ~ memeriksai ~ memeriksakan ~ memerinci ~ memerintah ~ memerintahi ~ memerintahkan ~ memerlahan ~ memerlahankan ~ memerli ~ memerlukan