menggandul

Verba (v)

  1. bergantung: dua buah pistol ~ pada ikat pinggangnya
  2. berpegang: banyak penumpang ~ pada pintu bus
KBBI III

Kata Dasar

gandul

  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. menggandul; menggantung pendulous menggandul; menggantung Biologi Pusba

  • 1 - 1 dari 1 entri

menggandar ~ menggandeng ~ menggandengkan ~ menggandrungi ~ menggandrungkan ~ menggandul ~ mengganduli ~ menggandung ~ mengganggang ~ mengganggangkan ~ mengganggu