menggandung

Verba (v)

  1. membawa muatan barang yang diletakkan di gandung
KBBI III

Kata Dasar

gandung

menggandengkan ~ menggandrungi ~ menggandrungkan ~ menggandul ~ mengganduli ~ menggandung ~ mengganggang ~ mengganggangkan ~ mengganggu ~ mengganggu gugat ~ mengganggu hati