menumpang mati

Verba (v)

  1. ikut mati; bersama-sama mati (dengan orang lain)
KBBI III

Kata Dasar

mati; menumpang; tumpang

menumpahkan ~ menumpahkan darah ~ menumpang ~ menumpang hidup ~ menumpang kaya ~ menumpang mati ~ menumpangi ~ menumpangkan ~ menumpangsarikan ~ menumpas ~ menumpaskan