menyukai

Verba (v)

  1. suka akan; suka kepada; menggemari
  2. menaruh minat pada
  3. menaruh kasih kepada; mencintai; menyayangi
KBBI III

Kata Dasar

suka

  • ebsoft: like, love.
  • gkamus: like, love.
menyuguhi ~ menyuguhkan ~ menyugun ~ menyugunkan ~ menyuji ~ menyukai ~ menyukakan ~ menyukarkan ~ menyukat ~ menyukseskan ~ menyula