muktabar

Adjektiva (adj)

  1. terpandang
  2. mulia; terhormat; terkenal: beberapa buah kitab yang -- dikarang oleh para ahli

Nomina (n)

  1. yang terhormat
KBBI III
Sinonim
adj: mulia; terhormat; v: terkenal; terpandang
Antonim
adj: hina
  • ebsoft: /muktabir/ respected, venerated.
  • gkamus: /muktabir/ respected, venerated.
muk·ta·bar 1 a terpandang; 2 a mulia; terhormat; terkenal: beberapa buah kitab yg -- dikarang oleh para ahli; 3 n yg terhormat
mukminat ~ mukminin ~ mukoprotein ~ mukosa ~ mukositis ~ muktabar ~ muktamad ~ muktamar ~ muktamirin ~ muktazilah ~ mukun