mula

Nomina (n)

  1. asal; awal; pokok asal: bagaimana -- nya sehingga kaudapatkan barang itu?
  2. yang paling awal; yang dahulu sekali; waktu (tempat, keadaan, dsb) yang menjadi pangkal: pada -- nya bukan kota, melainkan dusun kecil
  3. lantaran; sebab: apa -- nya sehingga engkau menjadi begini?
KBBI III
  • ebsoft: 1 beginning. 2 original cause, basis.
  • gkamus: 1 beginning. 2 original cause, basis.
mu·la n 1 asal; awal; pokok asal: bagaimana -- nya sehingga kaudapatkan barang itu?; 2 yg paling awal; yg dahulu sekali; waktu (tempat, keadaan, dsb) yg menjadi pangkal: pd -- nya bukan kota, melainkan dusun kecil; 3 lantaran; sebab: apa -- nya sehingga engkau menjadi begini?;

-- pertama pertama sekali; mula-mula; dr kecil -- sejak dr waktu kecil;

mu·la-mu·la adv 1 pertama-tama; pd mulanya: - berupa biji selanjutnya berupa lembaga dan akhirnya tumbuh akar dan batang; 2 sejak (dr): - tinggal di daerah itu, belum pernah sekali pun ia sakit;

- sekali yg paling mula; pertama-tama sekali;

ber·mu·la 1 v ada mulanya (awalnya): Tuhan yg tiada - dan tiada berakhir; 2 adv pertama-tama; pertama sekali: beliaulah yg - mendirikan sekolah partikelir di sini; 3 adv mula-mula; sediakala: tidak lama setelah bertengkar mereka sudah bersahabat lagi spt -; 4 v bersumber; berpenyebab awal; berpangkal (dr): perkelahian itu - kesalahpahaman kecil belaka; 5 adv pertama-tama yg akan diceritakan; sebermula: - maka tersebutlah seorang raja besar di negara anu;

ber·mu·la-mu·la adv pertama-tama; pertama sekali;

me·mu·la v pertama sekali berbuat (melakukan) sesuatu; mengawali: kami persilakan wakil regu A untuk - uraiannya tt percobaan ilmiahnya; mereka baru saja - pekerjaannya;

me·mu·la·kan v 1 menyebabkan; 2 membiarkan mulai;

per·mu·la·an n 1 awal; yg pertama sekali; yg paling dahulu: pd -nya ia takut berenang di laut; 2 pendahuluan: hal itu merupakan tindakan -; 3 asas dasar;

- kalam (kata) kata pendahuluan; - tahun awal tahun;

pe·mu·la n 1 orang yg mulai atau mula-mula melakukan sesuatu: bagi seorang - dl olahraga ski air, meluncur di permukaan air yg berombak akan terasa sulit sekali; 2 anggota pramuka kecil yg baru pd tingkat awal: anak kelas tiga seko-lah dasar menjadi - tetapi tidak harus memakai baju seragam; 3 sesuatu yg dipakai untuk memulai;

se·mu·la 1 n (seperti) yg dahulu; yg mula-mula; sediakala: kembali ke tempat -; 2 n yg mula pertama; yg pertama sekali: jumlah uang yg dikeluarkan melampaui perkiraan -; 3 n sebelum keadaan sekarang: - ia adalah mantri polisi kecamatan; 4 adv (sejak, dari) mula-mula sekali: sejak - sudah dilarang, tetapi ia berbuat nekat; 5 adv diulang sekali lagi (dr mula): bacalah - supaya lebih paham;

se·ber·mu·la kl adv mula-mula; pd mulanya
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. batas mula terminus a quo batas; mula Sastra Pusba
2. bias titik mula starting point bias bias; mula; titik Ekonomi Pusba
3. dosis beban mula initial loading dose beban; dosis; mula Kedokteran Pusba
4. evaluasi awal; evaluasi mula initial evaluation awal; evaluasi; mula Kedokteran Pusba
5. hiperketip; tipe mula semu hyperchetype hiperketip; mula; semu; tipe Sastra Pusba
6. katup mula udara air starting valve katup; mula; udara Mesin Pusba
7. mula mulam, Skr mula Arkeologi Pusba
8. mula dingin cold start dingin; mula Teknologi Informasi Pusba
9. mula hangat warm start hangat; mula Teknologi Informasi Pusba
10. mula kerja onsel of action kerja; mula Kedokteran Pusba
11. mula penyakit disease onset mula; penyakit Kedokteran Pusba
12. naskah mula ancetre commur mula; naskah Sastra Pusba
13. pemanas mula udara air preheater mula; pemanas; udara Teknik Kimia Pusba
14. penggerak mula; penggerak primer; penggerak utama prime mover mula; penggerak; primer; utama Penerbangan Pusba
15. waktu mula Harvest Harvest starting time Harvest; mula; waktu Matematika Pusba

  • 1 - 15 dari 15 entri

muktamad ~ muktamar ~ muktamirin ~ muktazilah ~ mukun ~ mula ~ mula pertama ~ mula-mula ~ mula-mula sekali ~ mulai ~ mulakat