neraka

Nomina (n)

  1. alam akhirat tempat orang kafir dan orang durhaka mengalami siksaan dan kesengsaraan
  2. sial; celaka: -- , nyah dari sini
  3. (cak) keadaan atau tempat yang menyengsarakan (kemiskinan, penyakit parah): negara yang selalu bergolak merupakan -- bagi penduduknya
KBBI III
Sinonim
adj: sial; n: inferno; laza; sair; sakar; v: celaka
Antonim
n: firdaus; nirwana; surga
Turunan
v: menerakakan
Gabungan kata
n: api neraka
  • ebsoft: 1 hell. 2 destruction, misfortune.
  • gkamus: 1 hell. 2 destruction, misfortune.
ne·ra·ka n 1 alam akhirat tempat orang kafir dan orang durhaka mengalami siksaan dan kesengsaraan; 2 sial; celaka: -- , nyah dr sini; 3 cak keadaan atau tempat yg menyengsarakan (kemiskinan, penyakit parah): negara yg selalu bergolak merupakan -- bagi penduduknya;

me·ne·ra·ka·kan v menyengsarakan; mencelakakan: tindakan anak yg demikian itu akan ~ orang tua
neraca oksigen ~ neraca pembayaran ~ neraca perdagangan ~ neraca renik ~ nerak sarak ~ neraka ~ neritik ~ neritopelagik ~ neritoplankton ~ nervasi ~ nervur