nyelekit

Adjektiva (adj)

  1. menyakitkan hati (tentang perkataan dsb)
KBBI III Ragam cakapan
  • ebsoft: (Java) offensive, tending to hurt o.'s feeling.
  • gkamus: (Java) offensive, tending to hurt o.'s feeling.
nye·le·kit a cak menyakitkan hati (tt perkataan dsb)
nyatuh ~ nyatuh beringin ~ nyatuh sondai ~ nyawa ~ nyawang ~ nyelekit ~ nyemplong ~ nyentrik ~ nyenyai ~ nyenyak ~ nyenyat