peng -- an

Bentuk terikat (bt)

  1. proses, cara, perbuatan: pendaftaran; pengunduran; pengeboman; penyelarasan
  2. hasil, perbuatan: pendapatan; penghasilan; pengakuan
  3. tempat: penyeberangan; pemondokan; penginapan
KBBI III

Catatan

konfiks pembentuk nomina

peng -- an (pe -- an, pem -- an, pen -- an, penge -- an, peny -- an) konfiks pembentuk nomina 1 proses, cara, perbuatan: pendaftaran; pengunduran; pengeboman; penyelarasan; 2 hasil, perbuatan: pendapatan; penghasilan; pengakuan; 3 tempat: penyeberangan; pemondokan; penginapan
penetasan ~ penetralan ~ penetrasi ~ penetron ~ penewu ~ peng -- an ~ peng- ~ pengabadian ~ pengabai ~ pengabaian ~ pengabar