pengumban tali

Nomina (n)

  1. tali untuk melontarkan: mereka melemparkan batu ini dengan ~ tali
KBBI III

Kata Dasar

pengumban; tali; umban

pengulosan ~ pengultusan ~ pengulun ~ penguluran ~ pengumban ~ pengumban tali ~ pengumbaran ~ pengumbuk ~ pengumpak ~ pengumpat ~ pengumpatan