pengurus tetap

Nomina (n)

  1. pengurus yang sudah resmi dan sah berdasarkan pemilihan dan pengangkatan
KBBI III

Kata Dasar

pengurus; tetap; urus

pengurus inti ~ pengurus pusat ~ pengurus ranting ~ pengurus sementara ~ pengurus terpilih ~ pengurus tetap ~ pengurusan ~ pengurutan ~ pengurutan vibrasi ~ pengusaha ~ pengusaha rafinering