penuh

Adjektiva (adj)

  1. sudah berisi seluruhnya (tidak ada yang terluang lagi)
  2. banyak memuat: pidato sambutan -- nasihat bagi kaum tua dan remaja
  3. banyak sekali: di lapangan Monas pagi-pagi sudah -- anak berolahraga
  4. (ki) tidak kurang dari jumlah yang seharusnya: gajinya sudah dibayar --; ia bekerja selama satu bulan --
  5. (ki) lengkap; sempurna: kita telah memperoleh kemerdekaan yang --
KBBI III
  • beriak tanda tak dalam, berguncang tanda tak penuh: orang yang suka menyombong pertanda kurang dalam pengetahuannya
  • ebsoft: 1 full (of), loaded. 2 complete.
  • gkamus: 1 full (of), loaded. 2 complete.
pe·nuh a 1 sudah berisi seluruhnya (tidak ada yg terluang lagi); 2 banyak memuat: pidato sambutan -- nasihat bagi kaum tua dan remaja; 3 banyak sekali: di lapangan Monas pagi-pagi sudah -- anak berolahraga; 4 ki tidak kurang dr jumlah yg seharusnya: gajinya sudah dibayar --; ia bekerja selama satu bulan --; 5 ki lengkap; sempurna: kita telah memperoleh kemerdekaan yg --;

beriak tanda tak dalam, berguncang tanda tak -- , pb
orang yg suka menyombong pertanda kurang dalam pengetahuannya;

-- bekat kl penuh sesak: apakah lagi yg belum tentu, orang Manggada sudah -- bekat di dl kota; -- harapan banyak harapan; -- kepala(ku) ki pusing (aku); -- ketakutan sangat ketakutan; -- padat penuh sesak; -- pekak penuh sesak; -- pekat penuh sesak; -- pepak penuh sesak; -- perut(ku) ki muak; kesal; jengkel; -- ruah penuh sesak; -- sesak penuh (banyak) sekali (sampai berjejal-jejal); limpah ruah; -- tumpat penuh sesak; -- umpah sangat penuh;

me·me·nuhi v 1 mengisi hingga penuh atau hampir penuh: ~ kolam dng air; beribu-ribu penonton ~ gedung olahraga; 2 mencukupi: ~ syarat; ~ kebutuhan; 3 meluluskan (permintaan, harapan, dsb); mengabulkan: ~ permintaan anggota-anggotanya; beliau ~ permohonan rakyat; 4 memuaskan: hasil pekerjaannya tidak ~ harapanku; 5 menunaikan atau menjalankan (kewajiban dsb): ~ kewajibannya; 6 menepati (janji); melaksanakan (nazar): ~ kata yg sudah terkatakan; baru sekarang ia bisa ~ nazarnya;

ter·pe·nuhi v dapat dipenuhi: akhirnya ~ juga semua keinginannya;

pe·me·nuh·an n proses, cara, perbuatan memenuhi;

se·pe·nuh a 1 seluruh isi (penghuni); semua(nya): berita itu menggoncangkan orang ~ kampung; 2 segenap; sebesar-besarnya; selengkap: dng ~ perhatian; mendapat bantuan ~ nya;

~ hati dng sungguh-sungguh
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. (hotel) penuh full house hotel; penuh *Umum* Pusba
2. aliran penuh saturated flow aliran; penuh Pertanian Pusba
3. ambilan penuh full shot ambilan; penuh Komunikasi Massa Pusba
4. ambilan penuh pack shot ambilan; penuh Komunikasi Massa Pusba
5. anggaran pengerjaan penuh full-employment budget anggaran; pengerjaan; penuh Ekonomi Pusba
6. antena gelombang penuh full-wave antenna antena; gelombang; penuh Elektronika Pusba
7. aras penembusan penuh level of interpenetration aras; penembusan; penuh Matematika Pusba
8. asap putih; asap penuh white smoke asap; penuh; putih Otomotif Pusba
9. asas kos penuh full cost principle asas; kos; penuh Ekonomi Pusba
10. bantuan ventilasi penuh full ventilatory support (FVS) bantuan; penuh; ventilasi Kedokteran Pusba
11. bekerja penuh full employment bekerja; penuh Politik Pusba
12. bertanggung jawab penuh secara pribadi fully personally liable bertanggung; jawab; penuh; pribadi; secara Hukum DS
13. bilangan kuasa penuh powerful number bilangan; kuasa; penuh Matematika Pusba
14. bingkai penuh full-frame bingkai; penuh Komunikasi Massa Pusba
15. bukaan penuh full aperture bukaan; penuh Komunikasi Massa Pusba
16. cadangan penuh full reserve cadangan; penuh Ekonomi Pusba
17. cahaya penuh full light cahaya; penuh Komunikasi Massa Pusba
18. deret invarian penuh fully invariant series deret; invarian; penuh Matematika Pusba
19. dukungan ventilator penuh total ventilator support dukungan; penuh; ventilator Kedokteran Pusba
20. dupleks penuh full-duplex dupleks; penuh Teknologi Informasi Pusba

penuangan ~ penuduh ~ penudung ~ penudungan ~ penugasan ~ penuh ~ penuh bekat ~ penuh harapan ~ penuh kepala ~ penuh ketakutan ~ penuh padat