penuh perut

Adjektiva (adj)

  1. muak; kesal; jengkel
KBBI III Kiasan

Kata Dasar

penuh; perut

Sinonim
adj: jengkel; kesal; muak
penuh ketakutan ~ penuh padat ~ penuh pekak ~ penuh pekat ~ penuh pepak ~ penuh perut ~ penuh ruah ~ penuh sesak ~ penuh tumpat ~ penuh umpah ~ penuju