per-

Bentuk terikat (bt)

 1. menjadikan atau membuat menjadi: perindah; perjelas
 2. membagi menjadi: perdua; pertiga
 3. melakukan: perbuat
 4. memanggil atau menganggap: perbudak; pertuan
 5. yang memiliki: persegi; pemalu
 6. yang menghasilkan: pedaging; petelur
 7. yang biasa melakukan (sebagai profesi, kegemaran, kebiasaan): pertapa; petinju; pelajar
 8. yang melakukan pekerjaan mengenai diri: peubah
 9. yang dikenai tindakan: pesuruh; petatar
 10. orang yang biasa bekerja di: pelaut; peladang
 11. orang yang gemar: perokok; pendaki gunung
KBBI III
Sinonim
bt: pel-; v: melakukan
 • ebsoft: see also entries with pr-.
 • gkamus: see also entries with pr-.
6per- prefiks pembentuk verba 1 menjadikan atau membuat menjadi: perindah; perjelas; 2 membagi menjadi: perdua; pertiga; 3 melakukan: perbuat; 4 memanggil atau menganggap: perbudak; pertuan

7per- (pe-, pel-) prefiks pembentuk nomina 1 yg memiliki: persegi; pemalu; 2 yg menghasilkan: pedaging; petelur; 3 yg biasa melakukan (sbg profesi, kegemaran, kebiasaan): pertapa; petinju; pelajar; 4 yg melakukan pekerjaan mengenai diri: peubah; 5 yg dikenai tindakan: pesuruh; petatar; 6 orang yg biasa bekerja di: pelaut; peladang; 7 orang yg gemar: perokok; pendaki gunung
pepung ~ peputut ~ per ~ per -- an ~ per kapita ~ per- ~ pera ~ peraba ~ perabaan ~ perabot ~ perabuan