permodalan matematik

Nomina (n)

  1. permodalan berdasarkan pengamatan, pengu kuran, dan pengolahan data, berturut-turut digunakan untuk melukiskan gejala alam atau perilaku sistem yang dimodalkan
KBBI III

Kata Dasar

modal; permodalan

permisi ~ permisif ~ permobilan ~ permodalan ~ permodalan fisis ~ permodalan matematik ~ permohonan ~ permukaan ~ permukiman ~ permulaan ~ permulaan kalam