peroksida /péroksida/

Nomina (n)

  1. oksida yang mempunyai ikatan -0-0- yang bereaksi dengan asam, menghasilkan hidrogen peroksida
KBBI III Kimia
Gabungan kata
n: hidrogen peroksida
  • ebsoft: peroxide.
  • gkamus: peroxide.
pe·rok·si·da /péroksida/ n Kim oksida yg mempunyai ikatan -0-0- yg bereaksi dng asam, menghasilkan hidrogen peroksida
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. benzoil peroksida benzoyl peroxide benzoil; peroksida Kimia Pusba
2. berbahan dasar peroksida peroxide-based berbahan; dasar; peroksida *Umum* SM
3. hidrogen peroksida hydrogen peroxide hidrogen; peroksida Kimia Pusba
4. hidrogen peroksida hydrogen peroxide hidrogen; peroksida Pertanian Pusba
5. kalsium peroksida calcium peroxide kalsium; peroksida Kimia Pusba
6. nilai peroksida peroxide value nilai; peroksida Peternakan Pusba
7. nilai peroksida peroxide value nilai; peroksida Perikanan Pusba
8. pemutihan peroksida peroxide bleaching pemutihan; peroksida Kimia Pusba
9. peroksida peroxide peroksida Kimia Pusba
10. peroksida hidrogen hydrogen peroxide hidrogen; peroksida Penerbangan Pusba
11. peroksida hidrogen; hidrogen peroksida hydrogen peroxide hidrogen; peroksida Penerbangan Pusba
12. uji benzoil peroksida-nitrobenzena benzoyl peroxide-nitrobenzene test benzoil; nitrobenzena; peroksida; uji Kimia Pusba

  • 1 - 12 dari 12 entri

peroketan ~ peroketan pelambung ~ perokok ~ perokok aktif ~ perokok pasif ~ peroksida ~ peroksidase ~ peroksisom ~ perolakan ~ perolehan ~ peroman