rakitan

Nomina (n)

  1. hasil merakit; sesuatu yang dirakit
  2. kesatuan berbagai komponen, misalnya mobil atau mesin
KBBI III

Kata Dasar

rakit

Sinonim
n: buatan; ciptaan; hasil; invensi
Gabungan kata
n: bahasa rakitan
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. bahasa rakitan assembly language bahasa; rakitan Matematika Pusba
2. berkas rakitan assembly file berkas; rakitan Matematika Pusba
3. fakta rakitan assembling facts fakta; rakitan Kedokteran Pusba
4. keseimbangan rakitan ensemble, equilibrium keseimbangan; rakitan Fisika Pusba
5. las rakitan assembly weld las; rakitan Mesin Pusba
6. nilai rerata dalam rakitan in ensemble average value dalam; nilai; rakitan; rerata Fisika Pusba
7. nilai rerata rakitan ensemble, average value in nilai; rakitan; rerata Fisika Pusba
8. rakitan ensemble rakitan Fisika Pusba
9. rakitan assemble rakitan Kimia Pusba
10. rakitan assembly rakitan Mesin Pusba
11. rakitan acak sempurna completely random ensemble acak; rakitan; sempurna Fisika Pusba
12. rakitan benda uji baji wedge test specimen assembly baji; benda; rakitan; uji Penerbangan Pusba
13. rakitan campuran mixed ensemble campuran; rakitan Fisika Pusba
14. rakitan cincin gelincir slip ring assembly cincin; gelincir; rakitan Fisika Pusba
15. rakitan dasar antena antenna base assembly antena; dasar; rakitan Penerbangan Pusba
16. rakitan eksponensial; asembli eksponensial exponential assembly asembli; eksponensial; rakitan Fisika Pusba
17. rakitan enjin engine assembly enjin; rakitan Otomotif Pusba
18. rakitan genting; rakitan kritis critical assembly genting; kritis; rakitan Fisika Pusba
19. rakitan governor governor assembly governor; rakitan Otomotif Pusba
20. rakitan ideal; asembli ideal ideal assembly asembli; ideal; rakitan Fisika Pusba

  • 1 - 20 dari 45 entri
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
  • >>

rakis ~ rakit ~ rakit kembang ~ rakit penolong ~ rakit penolong otomatis ~ rakitan ~ rakitis ~ rakna ~ raksa ~ raksabumi ~ raksamala