rancau

Adjektiva (adj)

  1. kacau; rincu
  2. bertukar-tukar pemakaiannya, keliru penempatannya
  3. rusuh; tidak aman; tidak tenteram: penduduk di daerah itu semakin tidak --
KBBI III
Sinonim
adj: kacau; rincu; rusuh
ran·cau a 1 kacau; rincu; 2 bertukar-tukar pemakaiannya, keliru penempatannya; 3 rusuh; tidak aman; tidak tenteram: penduduk di daerah itu semakin tidak --
rancangan ~ rancangan grafis ~ rancangan penulisan ~ rancangan tipografi ~ rancap ~ rancau ~ rancu ~ rancung ~ randa ~ randa gadis ~ randa tua