rombok

Adjektiva (adj)

  1. rimbun; rampak

Nomina (n)

  1. nama semacam perhiasan dari emas atau perak
KBBI III Bahasa Minangkabau
Sinonim
adj: rampak; rimbun
1rom·bok Mk a rimbun; rampak

2rom·bok n nama semacam perhiasan dr emas atau perak
rombeng ~ rombengan ~ rombik ~ rombohedron ~ romboid ~ rombok ~ rombong ~ rombongan ~ rombus ~ romet ~ romo