rujuk

Verba (v)

  1. kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, talak satu atau talak dua, ketika istri masih dalam masa idah: setelah diberi nasihat oleh saudaranya, ia -- dengan istrinya
  2. (ki) kembali bersatu (bersahabat dsb): kedua partai yang sudah -- itu ikut dalam kabinet baru

Nomina (n)

  1. rujuk silang
KBBI III
Sinonim
adj: surut; n: balik; balik kerak; v: berbaikan; berdamai; menyuruti
Antonim
n: talak; v: menyarak
Turunan
n: rujukan; v: merujuk; merujuki
Gabungan kata
n: pakar rujuk; tanda rujuk silang; v: rujuk silang
  • ebsoft: 1. 1) reconciliation. 2) be reconciled with o.'s separated wife before divorce is final. 2. reference.
  • gkamus: 1. 1) reconciliation. 2) be reconciled with o.'s separated wife before divorce is final. 2. reference.
1ru·juk v 1 kembalinya suami kpd istrinya yg ditalak, talak satu atau talak dua, ketika istri masih dl masa idah: setelah diberi nasihat oleh saudaranya, ia -- dng istrinya; 2 ki kembali bersatu (bersahabat dsb): kedua partai yg sudah -- itu ikut dl kabinet baru;

me·ru·juk v mengambil kembali istri yg sudah ditalak;

me·ru·juki v merujuk

2ru·juk n, -- silang 1 cara untuk mengacu ke kata entri (lema) yg dicantumkan di tempat lain (dl kamus atau ensiklopedia) yg telah diberi definisi atau penjelasan; 2 apa yg ditunjuk kembali;

me·ru·juk v melihat untuk meneliti; mengacu (melihat) lebih lanjut: untuk penjelasan itu, ia ~ kpd beberapa buku yg terkenal;

ru·juk·an n 1 keterangan lanjutan mengenai suatu hal; 2 bahan sumber yg dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut; acuan; referensi
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. hak rujuk haqq al-ruj'at hak; rujuk Agama Islam Pusba
2. minta rujuk istirjā' minta; rujuk Agama Islam Pusba
3. rujuk raj'at rujuk Agama Islam Pusba

  • 1 - 3 dari 3 entri

rujak cingur ~ rujak colek ~ rujak gobet ~ rujak manis ~ ruji ~ rujuk ~ rujuk silang ~ rujukan ~ rukam ~ rukhsah ~ rukiah