rujukan

Nomina (n)

  1. keterangan lanjutan mengenai suatu hal
  2. bahan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut; acuan; referensi
KBBI III

Kata Dasar

rujuk

  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. acuan ambigu; rujukan ambigu ambigous reference acuan; ambigu; rujukan Teknologi Informasi Pusba
2. acuan peta; rujukan peta map reference acuan; peta; rujukan Arkeologi Pusba
3. acuan; rujukan reference acuan; rujukan Sastra Pusba
4. baku rujukan reference standard baku; rujukan Farmasi Pusba
5. bank rujukan; bank referensi reference bank bank; referensi; rujukan Keuangan Pusba
6. elektrode rujukan reference electrode elektrode; rujukan Kimia Pusba
7. halus rujukan reference plane halus; rujukan Fotografi Pusba
8. ide-ide rujukan ideas of reference ide; rujukan Kedokteran Pusba
9. kelompok rujukan aspirasi aspirational reference group aspirasi; kelompok; rujukan Antropologi Pusba
10. kelompok rujukan negatif negative reference group kelompok; negatif; rujukan Sosiologi Pusba
11. kerangka rujukan frame of reference kerangka; rujukan Penerbangan Pusba
12. kesan rujukan reference image kesan; rujukan Fotografi Pusba
13. kolompok rujukan negatif negative reference group kolompok; negatif; rujukan Antropologi Pusba
14. mata uang rujukan key currency mata; rujukan; uang Keuangan Pusba
15. panggil dengan rujukan; panggil dengan acuan call by reference acuan; dengan; panggil; rujukan Teknologi Informasi Pusba
16. protein rujukan reference protein protein; rujukan Kimia Pusba
17. ransum rujukan reference ration ransum; rujukan Peternakan Pusba
18. referensi integritas; referensi rujukan reference integritas; referensi; rujukan Keuangan Pusba
19. rujukan reference rujukan Filsafat Pusba
20. rujukan alamat; acuan alamat address reference acuan; alamat; rujukan Teknologi Informasi Pusba

  • 1 - 20 dari 32 entri
  • 1
  • 2
  • >
  • >>

rujak gobet ~ rujak manis ~ ruji ~ rujuk ~ rujuk silang ~ rujukan ~ rukam ~ rukhsah ~ rukiah ~ rukiat ~ ruku