rujukan

Nomina (n)

  1. keterangan lanjutan mengenai suatu hal
  2. bahan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut; acuan; referensi
KBBI III

Kata Dasar

rujuk

  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. elektrode rujukan reference electrode elektrode; rujukan Kimia Pusba
2. protein rujukan reference protein protein; rujukan Kimia Pusba

  • 1 - 2 dari 2 entri

rujak gobet ~ rujak manis ~ ruji ~ rujuk ~ rujuk silang ~ rujukan ~ rukam ~ rukhsah ~ rukiah ~ rukiat ~ ruku