sambur

Adjektiva (adj)

  1. sabur limbur
KBBI III Variasi ejaan
  • ebsoft: see SABUR.
  • gkamus: see SABUR.
sam·bur ? sabur limbur
sambungan hidup ~ sambungan jiwa ~ sambungan lidah ~ sambungan nyawa ~ sambungan tangan ~ sambur ~ sambut ~ sambut-menyambut ~ sambutan ~ sami ~ sami mawon