sangkut paut

Nomina (n)

  1. hubungan; pertalian: antara saya dan dia tidak ada --
KBBI III
sang·kut pa·ut n hubungan; pertalian: antara saya dan dia tidak ada --;

ber·sang·kut pa·ut v 1 berhubungan; berkaitan; mempunyai pertalian: masalah itu tidak - dng kegiatan politik; 2 berkepentingan: yg - dng urusan keuangan supaya berhubungan dng bendahara;

me·nyang·kut·pa·ut·kan v menyebabkan atau menjadikan bersangkut-paut
sangkil ~ sangking ~ sangku ~ sangkur ~ sangkut ~ sangkut paut ~ sangkut-menyangkut ~ sangkutan ~ sangli ~ sangling ~ sanglir