sangulun

Nomina (n)

  1. tuan hamba; tuanku; paduka tuanku; duli tuanku: adakah yang pandai di bawah duli paduka --
KBBI III Klasik
Sinonim
n: tuanku
sang·u·lun kl n tuan hamba; tuanku; paduka tuanku; duli tuanku: adakah yg pandai di bawah duli paduka --
sangsang ~ Sangsekerta ~ sangsi ~ sangu ~ sanguifikasi ~ sangulun ~ sangyang ~ sani ~ sanik ~ sanitas ~ sanitasi