sekutu

Nomina (n)

  1. peserta pada suatu perusahaan dsb; rekanan: dalam kongsi itu ia menjadi -- bekerja
  2. kawan (yang ikut berserikat): kaum (negara-negara) --
  3. serikat; gabungan; federasi: bentuk pemerintahan negara -- berlainan dengan negara kesatuan
KBBI III
  • ebsoft: 1 partner. 2 ally.
  • gkamus: 1 partner. 2 ally.
se·ku·tu n 1 peserta pd suatu perusahaan dsb; rekanan: dl kongsi itu ia menjadi -- bekerja; 2 kawan (yg ikut berserikat): kaum (negara-negara) --; 3 serikat; gabungan; federasi: bentuk pemerintahan negara -- berlainan dng negara kesatuan;

ber·se·ku·tu v 1 berekanan (dng); berkawanan (dng); menggabungkan diri (dng): dua maskapai besar telah - untuk mengusahakan tambang minyak itu; 2 berserikat (dng); menggabungkan diri (dng): negara itu tetap netral, tidak mau - dng negara-negara tetangganya; 3 berkomplot; bersekongkol: bukan tidak mungkin di antara mereka ada yg - dl penyelundupan; 4 merupakan himpunan (persekutuan): manusia adalah makhluk yg -;

me·nye·ku·tui v mengawani (dl melakukan suatu usaha); membantu (menolong) sbg sekutu;

me·nye·ku·tu·kan v menjadikan sekutu; menganggap sbg sekutu atau sbg bersekutu;

per·se·ku·tu·an n 1 hal bersekutu; persatuan; perhimpunan; ikatan (orang-orang yg sama kepentingannya); 2 perseroan dagang; kongsi; maskapai; 3 perserikatan (negara-negara)
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. bank sekutu associated bank bank; sekutu Keuangan Pusba
2. garis singgung (per)sekutu(an) common tangent an; garis; per; sekutu; singgung Matematika Pusba
3. Kekuatan Sekutu Allied Powers Kekuatan; Sekutu Politik Pusba
4. kelipatan (per)sekutu(an) common multiple an; kelipatan; per; sekutu Matematika Pusba
5. Negara-Negara Sekutu Aligned Nations Negara; Sekutu Politik Pusba
6. negara-negara sekutu Aligned Nations negara; sekutu Politik Pusba
7. pembagi (per)sekutu(an) common divisor an; pembagi; per; sekutu Matematika Pusba
8. pembagi sekutu terbesar greatest common divisor pembagi; sekutu; terbesar Kimia Pusba
9. pihak sekutu allies pihak; sekutu Politik Pusba
10. polinomial Laguerre iring; polinomial Laguerre sekutu associated Laguerre polynomial Laguerre; iring; polinomial; sekutu Matematika Pusba
11. sekutu syarīk sekutu Agama Islam Pusba
12. sekutu birokratik bureaucratic allies birokratik; sekutu Politik Pusba
13. sekutu tersembunyi; sekutu tersamar covert ally sekutu; tersamar; tersembunyi Politik Pusba
14. tali busur sekutu; tali busur bersama common chord bersama; busur; sekutu; tali Matematika Pusba
15. tanggal masuknya setiao sekutu aktip dan pasip yang baru date of entry of every new active and passive partner aktip; baru; dan; masuknya; pasip; sekutu; setiao; tanggal; yang Hukum DS

  • 1 - 15 dari 15 entri

sekunyit ~ sekurang-kurangnya ~ sekuritas ~ sekuriti ~ sekutil ~ sekutu ~ sekutuk ~ sel ~ sel air ~ sel anak ~ sel berhubungan