semberap

Adjektiva (adj)

  1. selengkap (pakaian, sirih, dsb): tujuh -- dihadiahkan kepadanya oleh induk semang yang baik hati itu
KBBI III Klasik
Gabungan kata
adj: semberap sirih
sem·be·rap kl a selengkap (pakaian, sirih, dsb): tujuh -- dihadiahkan kepadanya oleh induk semang yg baik hati itu;

-- sirih sirih lengkap dng gambir, tembakau, pinang, dan kapur
sembelih ~ sembelihan ~ sembelit ~ sember ~ semberani ~ semberap ~ semberap sirih ~ semberip ~ semberono ~ sembesi ~ sembeta