sembeta /sembéta/

Nomina (n)

  1. kayu (tiang) penyokong atau penahan perahu di darat supaya jangan terguling
KBBI III Pelayaran
sem·be·ta /sembéta/ n Lay kayu (tiang) penyokong atau penahan perahu di darat supaya jangan terguling
semberap ~ semberap sirih ~ semberip ~ semberono ~ sembesi ~ sembeta ~ sembiang ~ sembilan ~ sembilang ~ sembilang betul ~ sembilang karang