sembrono

Adjektiva (adj)

  1. kurang hati-hati; gegabah: kerjakan baik-baik, jangan --
  2. kurang sopan; agak kurang pantas (perbuatannya); berjenaka (tapi kurang sopan); ceroboh: memang ia sangat -- terhadap wanita
  3. secara sembarangan saja: itulah kalau -- memilih istri
KBBI III Ragam cakapan
  • ebsoft: doing things any way that comes to o.'s head, at random, not in accordance with the rules of society.
  • gkamus: doing things any way that comes to o.'s head, at random, not in accordance with the rules of society.
sem·bro·no a cak 1 kurang hati-hati; gegabah: kerjakan baik-baik, jangan --; 2 kurang sopan; agak kurang pantas (perbuatannya); berjenaka (tapi kurang sopan); ceroboh: memang ia sangat -- thd wanita; 3 secara sembarangan saja: itulah kalau -- memilih istri;

me·nyem·bro·no·kan v memperlakukan dng sembarangan (kurang hormat dsb);

ke·sem·bro·no·an n 1 kekuranghati-hatian; 2 kecerobohan
sembiran ~ sembirat ~ semboja ~ semboyan ~ sembrani ~ sembrono ~ sembuang ~ sembuh ~ sembul ~ sembung ~ sembunyi