semula

Nomina (n)

  1. (seperti) yang dahulu; yang mula-mula; sediakala: kembali ke tempat -
  2. yang mula pertama; yang pertama sekali: jumlah uang yang dikeluarkan melampaui perkiraan -
  3. sebelum keadaan sekarang: - ia adalah mantri polisi kecamatan

Adverbia (adv)

  1. (sejak, dari) mula-mula sekali: sejak - sudah dilarang, tetapi ia berbuat nekat
  2. diulang sekali lagi (dari mula): bacalah - supaya lebih paham
KBBI III

Kata Dasar

mula

Sinonim
sedia kala; n: asal; sediakala
Gabungan kata
v: pulang semula
  • ebsoft: 1 from the beginning. 2 since. 3 formerly, originally. 4 at first.
  • gkamus: 1 from the beginning. 2 since. 3 formerly, originally. 4 at first.
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. agihan ubah semula; redistribusi produk product redistribution agihan; produk; redistribusi; semula; ubah Ekonomi Pusba
2. dari semula from its inception dari; semula Hukum DS
3. gerakan bangun semula revivalistic movement bangun; gerakan; semula Antropologi Pusba
4. pada keadaan semula to original state of affairs keadaan; pada; semula Hukum DS
5. pecahan kadar penyerapan semula fractional reabsorption rate kadar; pecahan; penyerapan; semula Kedokteran Hewan Pusba
6. peluncur boleh guna semula reusable launcher boleh; guna; peluncur; semula Penerbangan Pusba
7. penanaman semula renewal planting penanaman; semula Pertanian Pusba
8. penanaman semula; penanaman kembali; peremajaan replanting kembali; penanaman; peremajaan; semula Pertanian Pusba
9. pendaunan semula leaf renewal pendaunan; semula Pertanian Pusba
10. perjanjian jual beli semula (m) repo agreement beli; jual; m; perjanjian; semula Keuangan Pusba
11. ralat metabolisme semula jadi inborn error of metabolism jadi; metabolisme; ralat; semula Farmasi Pusba
12. saji ulang; putar semula replay putar; saji; semula; ulang Komunikasi Massa Pusba
13. serapan semula tubul tubular reabsorption semula; serapan; tubul Kedokteran Hewan Pusba
14. tagih balik langsung; caj semula langsung direct charge-back balik; caj; langsung; semula; tagih Pendidikan Pusba
15. tercantum semula inserted previously semula; tercantum Hukum DS

  • 1 - 15 dari 15 entri

semudera ~ semudik ~ semujur ~ semujur-mujurnya ~ semuka ~ semula ~ semunding ~ semunian ~ semuntu ~ semur ~ semut