sepandri

Nomina (n)

  1. pangkat serdadu (lebih tinggi sedikit daripada serdadu biasa)
KBBI III Bahasa daerah Jawa
  • ebsoft: private first class (in the colonial army).
  • gkamus: private first class (in the colonial army).
se·pan·dri Jw n pangkat serdadu (lebih tinggi sedikit dp serdadu biasa)
sepam ~ sepan ~ sepanar ~ sepancar ~ sepandai-pandai ~ sepandri ~ sepanduk ~ sepang ~ sepangkalan ~ sepangkat ~ sepanjang