simbol

Nomina (n)

  1. lambang
KBBI III
  • ebsoft: symbol.
  • gkamus: symbol.
sim·bol n lambang;

ber·sim·bol v memakai (menggunakan, mempunyai) simbol;

me·nyim·bol·kan v menjadikan (merupakan) simbol; melambangkan
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. (lambang; simbol) poss poss lambang; poss; simbol Linguistik Pusba
2. lambang arbitrer; simbol arbitrer arbitrary symbol arbitrer; lambang; simbol Linguistik Pusba
3. lambang fonemik; simbol fonemik phonemic symbol fonemik; lambang; simbol Linguistik Pusba
4. lambang operator palang ganda; simbol operator palang ganda double cross operator symbol ganda; lambang; operator; palang; simbol Linguistik Pusba
5. lambang operator panah ganda; simbol operator panah ganda double arrow operator symbol ganda; lambang; operator; panah; simbol Linguistik Pusba
6. lambang penyambung; simbol penyambung connector symbol lambang; penyambung; simbol Pendidikan Pusba
7. lambang simbol sign proper lambang; simbol Sastra Pusba
8. lambang; simbol symbols lambang; simbol Matematika Pusba
9. lambang; simbol symbol lambang; simbol Elektronika Pusba
10. lambang; simbol symbol lambang; simbol Sastra Pusba
11. manipulasi simbol symbol manipulation manipulasi; simbol Politik Pusba
12. manipulasi simbol bahasa language symbolic manipulation bahasa; manipulasi; simbol Teknologi Informasi Pusba
13. simbol alihragam lambang Christoffel transformation of Christoffel symbol Christoffel; alihragam; lambang; simbol Fisika Pusba
14. simbol budaya cultural symbol budaya; simbol Sosiologi Pusba
15. simbol Christoffel Christoffel symbol Christoffel; simbol Matematika Pusba
16. simbol Christoffel jenis kedua Christoffel symbol of the second kind Christoffel; jenis; kedua; simbol Matematika Pusba
17. simbol Christoffel jenis pertama Christoffel symbol of the first kind Christoffel; jenis; pertama; simbol Matematika Pusba
18. simbol garis aliran; lambang garis aliran flowline symbol aliran; garis; lambang; simbol Pendidikan Pusba
19. simbol genetik genetic symbol genetik; simbol Peternakan Pusba
20. simbol keputusan; lambang keputusan decision symbol keputusan; lambang; simbol Pendidikan Pusba

  • 1 - 20 dari 35 entri
  • 1
  • 2
  • >
  • >>

simbat ~ simbion ~ simbiosis ~ simbiotis ~ simbok ~ simbol ~ simbolis ~ simbolisme ~ simbukan ~ simbur ~ simetri