sodomasosisme

Nomina (n)

  1. gejala kelainan seksual dengan menggunakan mulut atau dubur: -- mewabah di kalangan masyarakat perkotaan dewasa ini
KBBI III
so·do·ma·sos·is·me n gejala kelainan seksual dng menggunakan mulut atau dubur: -- mewabah di kalangan masyarakat perkotaan dewasa ini
sodet ~ sodetan ~ sodium ~ sodok ~ sodok-sodokan ~ sodomasosisme ~ sodomi ~ sodomia ~ sodor ~ sodoran ~ soe