sokongan

Nomina (n)

  1. alat yang menyokong; penunjang; penyangga: kalau tidak diberi -, pohon itu pasti roboh
  2. hasil menyokong; tunjangan; bantuan (uang dsb): pergerakan kemerdekaan Indonesia mendapat - masyarakat
  3. yang disokongkan
KBBI III

Kata Dasar

sokong

  • ebsoft: support, aid, contribution.
  • gkamus: support, aid, contribution.
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. arteri sokongan auxillary artery arteri; sokongan Kedokteran Hewan Pusba
2. dukungan mekanis; sokongan mekanis mechanical support dukungan; mekanis; sokongan Kedokteran Pusba
3. dukungan politik; sokongan politik political support dukungan; politik; sokongan Politik Pusba
4. dukungan publik; sokongan publik public support dukungan; publik; sokongan Politik Pusba
5. obat pendukung; obat penunjang; obat sokongan ancillary drug obat; pendukung; penunjang; sokongan Kedokteran Hewan Pusba
6. pemacu sokongan auxillary pacemaker pemacu; sokongan Kedokteran Hewan Pusba
7. sistem dukungan keluarga; sistem sokongan keluarga family support system dukungan; keluarga; sistem; sokongan Politik Pusba
8. sistem sokongan perdesaan; sistem dukungan perdesaan rural support system dukungan; perdesaan; sistem; sokongan Ekonomi Pusba
9. sokongan harga price support harga; sokongan Ekonomi Pusba
10. sokongan inotrop inotropic support inotrop; sokongan Kedokteran Pusba
11. sokongan psikoemosional; dukungan psikoemosional psychoemotional support dukungan; psikoemosional; sokongan Kedokteran Pusba
12. sokongan sosial social support sokongan; sosial Kedokteran Pusba
13. terapi sokongan supportive therapy sokongan; terapi Kedokteran Pusba

  • 1 - 13 dari 13 entri

soket ~ soklat ~ soko ~ sokom ~ sokong ~ sokongan ~ sol ~ solah ~ solak ~ solang ~ solanina