suka

Adjektiva (adj)

  1. berkeadaan senang (girang): sahabat dalam -- dan duka
  2. girang hati; senang hati: sekalian bantuan dan sokongan disambut dengan -- hati
  3. (cak) mudah sekali ...; kerap kali ...: memang dia -- lupa; pensil semacam ini -- patah

Verba (v)

  1. mau; sudi; rela: ia tidak -- membayar sekian; datanglah kalau Tuan --; kalau sudah -- sama -- , biarlah kawin saja
  2. senang; gemar: neneknya -- benar makan sirih; memang banyak orang -- menonton bioskop; ada yang -- daging dan ada juga yang -- ikan laut
  3. menaruh simpati; setuju: orang itu akan saya suruh bekerja di sini, itu pun kalau Tuan --; tiada seorang pun -- kepadanya
  4. menaruh kasih; kasih sayang; cinta: rasanya jarang ibu yang tidak -- kepada anaknya
KBBI III
  • ebsoft: 1 happiness, joy, pleasure. 2 like, be fond of. 3 be willing, would like. 4 be apt to.
  • gkamus: 1 happiness, joy, pleasure. 2 like, be fond of. 3 be willing, would like. 4 be apt to.
su·ka 1 a berkeadaan senang (girang): sahabat dl -- dan duka; 2 a girang hati; senang hati: sekalian bantuan dan sokongan disambut dng -- hati; 3 v mau; sudi; rela: ia tidak -- membayar sekian; datanglah kalau Tuan --; kalau sudah -- sama -- , biarlah kawin saja; 4 v senang; gemar: neneknya -- benar makan sirih; memang banyak orang -- menonton bioskop; ada yg -- daging dan ada juga yg -- ikan laut; 5 v menaruh simpati; setuju: orang itu akan saya suruh bekerja di sini, itu pun kalau Tuan --; tiada seorang pun -- kepadanya; 6 v menaruh kasih; kasih sayang; cinta: rasanya jarang ibu yg tidak -- kpd anaknya; 7 a cak mudah sekali ...; kerap kali ...: memang dia -- lupa; pensil semacam ini -- patah;

-- duka perasaan senang dan sedih dl hati; -- tak -- 1 segan-segan; 2 tidak peduli; tidak acuh; 3 apa boleh buat; mau tidak mau;

su·ka-su·ka adv cak 1 semau: - aku, mau pergi atau tidak; 2 kadang-kadang: - sopirnya berdasi dan tangan kirinya menyorongkan telepon ke telinga;

ber·su·ka-su·ka v 1 berfoya-foya; 2 bergembira; beramai-ramai; bergembira ria;

ber·su·ka-su·ka·an v 1 bersuka-suka; 2 bercinta-cintaan; berkendak;

me·nyu·kai v 1 suka akan; suka kpd; menggemari; 2 menaruh minat pd; 3 menaruh kasih kpd; mencintai; menyayangi;

me·nyu·ka·kan v 1 menyebabkan suka; menjadikan suka; menggirangkan hati; 2 cak menyukai;

su·ka·an n cak 1 sesuatu yg disukai; 2 kekasih; gendak;

ke·su·ka·an n 1 kegirangan; 2 kegemaran; 3 yg disukai; yg dicintai; 4 kemauan; kesudian;

se·su·ka a sekehendak hati; semau-maunya: janganlah ber-buat - hatimu di rumah ini;

- hati sesuka;

se·su·ka-su·ka a sesuka hati;

se·su·ka·nya adv semaunya;

se·su·ka-su·ka·nya adv semau-maunya
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. doktrin pengerjaan mana-suka employment-at will doctrine doktrin; mana; pengerjaan; suka Ekonomi Pusba
2. eugenika suka rela voluntary eugenics eugenika; rela; suka Filsafat Pusba
3. pecinta cahaya; suka cahaya light demander cahaya; pecinta; suka Perhutanan Pusba
4. perkawinan konsensus; perkawinan suka sama suka consensual marriage konsensus; perkawinan; sama; suka Sosiologi Pusba
5. rakyan mapatih suka rakyan mapatih suka mapatih; rakyan; suka Arkeologi Pusba
6. suka duka sukhadukkha duka; suka Arkeologi Pusba
7. suka lembam (dalam hidrodinamik) inertial term (in hydrodynamics) dalam; hidrodinamik; lembam; suka Fisika Pusba
8. suka naungan shade loving naungan; suka Biologi Pusba
9. wasiat suka rela wasiyyah ikhtiyariyyah rela; suka; wasiat Agama Islam Pusba

  • 1 - 9 dari 9 entri

sujian ~ sujud ~ sujud sahwi ~ sujud syukur ~ suk ~ suka ~ suka duka ~ suka tak suka ~ suka-suka ~ sukaan ~ sukacita