sulaan

Nomina (n)

  1. hasil menyula
  2. sula
KBBI III

Kata Dasar

sula

Sinonim
n: sula
  • ebsoft: sharp stake.
  • gkamus: sharp stake.
suku tertutup ~ sukuisme ~ sukun ~ sukur ~ sula ~ sulaan ~ sulah ~ sulalah ~ sulalah karet ~ sulalat ~ sulam