syamsiah

Adjektiva (adj)

  1. berkenaan dengan matahari: tahun --
KBBI III
syam·si·ah a berkenaan dng matahari: tahun --
syamali ~ syaman ~ syamanisme ~ syamas ~ syamsi ~ syamsiah ~ syamsiat ~ syamsir ~ syamsu ~ syantung ~ syapaat