syarikat

Nomina (n)

  1. sekutu; perhimpunan; perkumpulan; serikat: kita mengumpulkan modal untuk mendirikan sebuah --
KBBI III Klasik
  • ebsoft: see SERIKAT.
  • gkamus: see SERIKAT.
sya·ri·kat kl n sekutu; perhimpunan; perkumpulan; serikat: kita mengumpulkan modal untuk mendirikan sebuah --;

ber·sya·ri·kat v 1 bersama-sama (bersekutu, bermufakat, bergabung) mendirikan sesuatu; 2 bersekutu; berkawan; bersahabat;

men·sya·ri·kat v ikut serta, bersama-sama (dl kesusahan)
syariah ~ syariat ~ syarif ~ syarifah ~ syarik ~ syarikat ~ syatar ~ syaulam ~ Syawal ~ syeir ~ syekh