tadarus

Nomina (n)

  1. pembacaan Alquran secara bersama-sama (dalam bulan puasa)
KBBI III Agama Islam
  • ebsoft: see TEDARUS.
  • gkamus: see TEDARUS.
ta·da·rus n Isl pembacaan Alquran secara bersama-sama (dl bulan puasa);

ber·ta·da·rus v melakukan tadarus: hampir di setiap masjid terdengar orang ~
tadah gelas ~ tadah keringat ~ tadah mangkuk ~ tadahan ~ tadaruk ~ tadarus ~ tadbir ~ tadi ~ tadinya ~ tadir ~ tadung