tadi

Nomina (n)

  1. waktu yang belum lama berlalu; baru saja: -- ia duduk di sini
  2. saat yang baru saja lalu: sejak -- ia sudah kuperingatkan; dari -- ia belum duduk
  3. yang baru lalu: malam --; pagi --; siang --; orang -- pergi
KBBI III
Sinonim
sedianya
Turunan
n: tadinya
  • ebsoft: 1 a while ago, some time ago. 2 this (morning, evening, etc.) just past, last (night), this past (two, three, etc. o'clock). 3 the o. from a while ago, the aforementioned.
  • gkamus: 1 a while ago, some time ago. 2 this (morning, evening, etc.) just past, last (night), this past (two, three, etc. o'clock). 3 the o. from a while ago, the aforementioned.
ta·di n 1 waktu yg belum lama berlalu; baru saja: -- ia duduk di sini; 2 saat yg baru saja lalu: sejak -- ia sudah kuperingatkan; dr -- ia belum duduk; 3 yg baru lalu: malam --; pagi --; siang --; orang -- pergi;

ta·di·nya n 1 pd mulanya: walaupun ~ tidak mau mengaku, akhirnya ia mengaku juga; 2 sedianya: ~ kami bermaksud menemui kakakmu; 3 yg dahulu: ~ rumah ini berlantai tanah, tetapi sekarang sudah ubin
tadah mangkuk ~ tadahan ~ tadaruk ~ tadarus ~ tadbir ~ tadi ~ tadinya ~ tadir ~ tadung ~ tadwin ~ taekwondo