talabiah

Nomina (n)

  1. pemenuhan panggilan (Allah); pernyataan niat
KBBI III Agama Islam
Gabungan kata
n: talabiah bilhaj
ta·la·bi·ah n Isl pemenuhan panggilan (Allah); pernyataan niat;

-- bilhaj pernyataan niat hendak naik haji
takzim ~ takzir ~ tal ~ tala ~ tala loka ~ talabiah ~ talabiah bilhaj ~ talah ~ talai ~ talak ~ talak bain