talak

Nomina (n)

  1. perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan
KBBI III Agama Islam
  • bercerai sudah, talak tidak: sudah berpisah, tetapi belum sah diceraikan
  • ebsoft: 1. 1) (Islam) divorce (o.'s wife). 2) divorce formula used by Muslim husband. 2. see TALK.
  • gkamus: 1. 1) (Islam) divorce (o.'s wife). 2) divorce formula used by Muslim husband. 2. see TALK.
ta·lak n Isl perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan;

bercerai sudah, -- tidak, pb sudah berpisah, tetapi belum sah diceraikan;

-- bain talak tiga; -- dua pernyataan talak yg dijatuhkan sebanyak dua kali dan memungkinkan atas suami rujuk kpd istri sebelum selesai idah; -- satu pernyataan talak yg dijatuhkan sebanyak satu kali dan memungkinkan suami rujuk kpd istri sebelum selesai idah; -- tiga perceraian yg tidak boleh rujuk lagi kecuali jika bekas istri pernah nikah dng orang lain dan kemudian diceraikan (tidak dapat dijatuhkan tiga kali berturut-turut atau dijatuhkan sekaligus);

me·na·lak v menceraikan istri; menjatuhkan talak
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. cerai berlafal talak furqat bi lafzi al-talāq berlafal; cerai; talak Agama Islam Pusba
2. cerai talak farq bi ar-talāq cerai; talak Agama Islam Pusba
3. cerai talak furqat at-talaq cerai; talak Agama Islam Pusba
4. hak talak haqq al-talāq hak; talak Agama Islam Pusba
5. hak talak milk al-talāq hak; talak Agama Islam Pusba
6. idah talak iddah at-talaq idah; talak Agama Islam Pusba
7. pelulusan talak talāq tanjīz pelulusan; talak Agama Islam Pusba
8. pemilik talak mālik al-talāq pemilik; talak Agama Islam Pusba
9. perempuan beridah talak mu'tadat 'an al-talāq beridah; perempuan; talak Agama Islam Pusba
10. taklik talak ta'līq al-talāq taklik; talak Agama Islam Pusba
11. talak divorces talak Hukum DS
12. talak talāq talak Agama Islam Pusba
13. talak bain talāq bāin bain; talak Agama Islam Pusba
14. talak bain kubra talāq bāin kubrā bain; kubra; talak Agama Islam Pusba
15. talak bain sugra talāq bāin sugrā bain; sugra; talak Agama Islam Pusba
16. talak balig talāq al-bālig balig; talak Agama Islam Pusba
17. talak berisyarat talāq bi isyārat berisyarat; talak Agama Islam Pusba
18. talak berkecuali talāq muqayyad bi al-istisnā' berkecuali; talak Agama Islam Pusba
19. talak bertaklik talāq mu'allaq bertaklik; talak Agama Islam Pusba
20. talak bertulis talāq bi kitābat bertulis; talak Agama Islam Pusba

  • 1 - 20 dari 54 entri
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
  • >>

tala loka ~ talabiah ~ talabiah bilhaj ~ talah ~ talai ~ talak ~ talak bain ~ talak dua ~ talak satu ~ talak tiga ~ talam